RAGINA.NET е в процес на реконструкция. Актуална информация може да получите на Facebook страницата ни и на телефон +359 (877) 699125

За нас

Who we are?

Кои сме ние?

Център SKY CENTRE Kids е част от Учебен Център Рагина и е насочен към обучения за деца. През 2015 отвори врати новата детска школа, която има претенциите да е най-модерната в региона. Всички зали за обучения са оборудвани с техника за интерактивно преподаване от най-висок клас, чрез които занятията се превръщат в едно вълнуващо и запомнящо се за децата преживяване.

Преподавателите в учебния център са квалифицирани учители с минимум степен „бакалавър“ от съответното направление и всяка година преминават различни обучения за повишаване на квалификацията. Политиката на фирмата е да се търсят и инвестира в млади и амбициозни преподаватели, които да се обучават за работа с новите технологии и последните тенденции в сферата на образованието.

Детската школа работи в сътрудничество с изпитния център на Cambridge English language assessment, регистриран към Училища Британика и всяка година подготвя и явява деца за сертификатните изпити на Cambridge University за деца.

Предлаганите обучения са за деца в диапазона 3-16год. и включва следните дейности:
  • чуждоезиково обучение
  • математика
  • информационни технологии
  • полудневна и целодневна занималня

Друго направление на фирмата е Партньорството с държавни и общински учебни заведения в следните направления:

  • обзавеждане на зали с възможности за интерактивно преподаване на територията на учебното заведение
  • обучение на педагогическите кадри на учебното заведение за прилагане на интерактивни методи на обучение и използване на техника за интерактивно преподаване
  • провеждане на курсове за извънкласни дейности на територията на учебното заведение (английски език и математика)
  • провеждане на учебни практики на студенти от педагогическия факултет на Русенски университет по проект "Студентски практики"

Детска школа SKY CENTRE Kids:

Детската школа е открита през 2015г и разполага с 3 зали за интерактивно обучение с обща площ 230м2. Намира се на комуникативно място, близо до централната пешеходна зона на града. Адрес: гр.Русе, бул.“Фердинанд“2, ет.1. Дейността на фирмата е съсредоточена в предлагането на специализирани курсове за деца – езикови и компютърни обучения, за които е необходима работа в интерактивна среда. От 2017г. стартира ново направление в предлаганите услуги – целодневна и полудневна занималня.


Нови направления и развитие:

В процес на разработка са иновативни решения, без аналог за страната ни, за постигане на ново ниво на атрактивност на предлаганите услуги:

Аpp for gathering observations on the go

Вдъхновени от световното изложение BET LONDON 2017 разработваме софтуер, чрез който родителите следят развитието на детето си. С помощта на android app преподавателите изпращат до родителите информация за взетия учебния материал, снимки от занятията и информация за развитието на всяко дете. Подобни системи има вече внедрени в редица европейски училища и представлява част от последното поколение интегрирани решения за образование.

Online video stream

Инсталирането на камери за наблюдение не е нещо ново, но даването на достъп на родителите до случващото се в час е табу за родното образование. Пред негативите (да се видят недостатъците ни), предпочетохме да мислим открито - всеки родител ще може да следи учебния процес и след завършването на занятието ще има най-точна представа за взетия материал и представянето на детето си. Надяваме се, че въвлечени в процеса, родителите ще продължат обучението на децата и след приключване на занятията.

Learning through holograms

Нашата визия за бъдещето е, че обучението чрез холограми и „mixed reality technologies” ще се наложат като най-иновативния, ефективен и креативен метод за обучение. Тъй като страната ни изостава значително в тази сфера, желанието ни е да сме първите, внедрили успешно Microsoft HoloLens for Education.